Stowarzyszenie
Pomocna Dłoń
 
 
1%
 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń od 2006 roku jest
organizacją pożytku publicznego.

Może więc prosić podatników
o przekazanie 1% swojego podatku
na finansowanie statutowej działalności
 
Nr konta 29957400052001010020050001

KRS 0000110993
Pozyskane środki z 1% Stowarzyszenie przeznacza na sfinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich:
 • zajęć terapeutycznych prowadzonych w ramach projektu "Wokół kultury: teatr, muzyka, ceramika"
 • zajęć prowadzonych w ramach projektu "Pociąg Przyjaźni"
 • zajęć terapeutycznych z muzykoterapii, arteterapii, dogoterapii i ceramiki
 • zajęć prowadzonych w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W 2015 roku 1% podatku dochodowego przekazali:
 • Pani Bronisława Borowska
 • Państwo Małgorzata i Janusz Borowscy
 • Pan Grzegorz Brzezicki
 • Pan Mariusz Buczek
 • Państwo Joanna i Tomasz Chmielowie
 • Państwo Agnieszka i Paweł Czekała
 • Pan Zdzisław Czymbor
 • Państwo Grażyna i Ryszard Dudziec
 • Pani Krystyna Falewicz
 • Pani Danuta Fiedorowicz
 • Pani Krzysztofa Głazowska
 • Państwo Anna i Dominik Gużda
 • Pani Helena Hanc
 • Pan Grzegorz Hanc
 • Pan Kazimierz Ilnicki
 • Pani Elżbieta Kotla
 • Pani Jowita Kozar
 • Pani Ewa Krajewska
 • Pani Anna Krzymkowska
 • Pani Scholastyka Kuczkowska
 • Pan Artur Kuczkowski
 • Państwo Magdalena i Kacper Kuźniccy
 • Państwo Dorota i Tadeusz Krzysztanowicz
 • Pani Wanda Laszczyńska
 • Pani Danuta Łakoma
 • Pan Robert Łakomy
 • Pan Krzysztof Łapa
 • Pan Ryszard Łapa
 • Pani Genowefa Madalińska
 • Państwo Krystyna i Adam Nastula
 • Państwo Honorata i Roman Nowaccy
 • Państwo Bogumiła i Zdzisław Nowaccy
 • Pan Christopher Nowicki
 • Pani Aleksandra Horak-Pawlak
 • Pan Rafał Pawlak
 • Państwo Ewa i Mariusz Piotrowscy
 • Pani Swietłana Ciszewska - Przeczek
 • Pan Andrzej Przeczek
 • Państwo Anna i Marcin Stępień
 • Państwo Maria i Zbigniew Stępień
 • Państwo Marzena i Piotr Stokłosa
 • Pan Michał Stokłosa
 • Państwo Wioletta i Andrzej Sztandara
 • Państwo Maria i Sławomir Szydełko
 • Pani Barbara Tomczyk
 • Państwo Bożena i Andrzej Wasylów
 • Pani Krystyna Wojtasik
 • Pani Małgorzata Wójciów
 • Państwo Edyta i Tomasz Wróblewscy
 • Państwo Elżbieta i Janusz Zając
 • Pani Corinne Zema
 • Pani Dominika Zielińska
 • Pani Dorota Ziembicka
 • Pani Katarzyna Zienowicz
 • Państwo Agnieszka i Mirosław Żakowie
 • oraz wiele osób, którzy nie podali swojego nazwiska

W 2014 roku 1 % podatku dochodowego przekazali:
 • Pan Maciej Bednarek
 • Pani Kamila Bryjak
 • Państwo Agnieszka i Mariusz Buczkowie
 • Państwo Agnieszka i Paweł Czekałowie
 • Pan Zdzisław Czymbor
 • Państwo Grażyna i Ryszard Dudziecowie
 • Pani Krystyna Falewicz
 • Pani Krzysztofa Głazowska
 • Państwo Elżbieta i Andrzej Górniakowie
 • Państwo Jolanta i Kazimierz Grzybkowie
 • Pani Helena Hanc
 • Pani Czesława Ilnicka
 • Pan Kazimierz Ilnicki
 • Pan Włodzimierz Ilnicki
 • Pan Andrzej Jamrozik
 • Państwo Małgorzata i Piotr Kościuczykowie
 • Państwo Beata i Robert Kotwiccy
 • Pani Jowita Kozar
 • Pani Ewa Krajewska
 • Pani Scholastyka Kuczkowska
 • Pan Artur Kuczkowski
 • Państwo Magdalena i Kacper Kuźniccy
 • Państwo Marta i Jarosław Leśniakowie
 • Pani Iwona Majerowicz
 • Pan Piotr Noworol
 • Państwo Ewa i Mariusz Piotrowscy
 • Pani Jolanta Phan
 • Państwo Anna i Grzegorz Pluskotowie
 • Pan Paweł Podkidaszew
 • Państwo Bogusława i Przemysaw Płatkowie
 • Pani Agnieszka Płoch
 • Pan Marek Płoch
 • Państwo Anna i Marcin Stępniowie
 • Państwo Maria i Zbigniew Stępniowie
 • Państwo Marzenia i Piotr Stokłosowie
 • Państwo Wioletta i Andrzej Sztandara
 • Państwo Bożena i Andrzej Wasylów
 • Państwo Wioletta i Witold Zelentowie
 • Pani Beata Zielińska
 • Państwo Dominika i Paweł Zielińscy
 • Pani Katarzyna Zienowicz
 • Państwo Helena i Kazimierz Żakowie
 • oraz wiele osób, które nie podało swojego imienia i nazwiska

dziękujemy

W 2013 roku 1% podatku na działalność statutową przekazali:
 • Pani Małgorzata Borowska
 • Pan Janusz Borowski
 • Pan Zdzisław Czymbor
 • Pani Agnieszka Czekała
 • Pan Paweł Czekała
 • Pani Grażyna Dudziec
 • Pan Dominik Gużda
 • Pani Krzysztofa Głazowska
 • Pan Grzegorz Hanc
 • Pan Sławomir Hryniewicz
 • Pan Kazimierz Ilnicki
 • Pani Ewa Krajewska
 • Pani Beata Krupczyńska
 • Pan Jarosław Krysiak
 • Pani Scholastyka Kuczkowska
 • Pan Artur Kuczkowski
 • Pan Wacław Kuczkowski
 • Pani Danuta Michalak
 • Pan Christopher Nowicki
 • Pan Marek Płoch
 • Pani Marzena Stokłosa
 • Pan Piotr Stokłosa
 • Pan Remigiusz Sypek
 • Pani Teresa Szarek
 • Pan Mateusz Szewczyk
 • Pani Bożena Wasylów
 • Pan Andrzej Wasylów
 • Pan Jarosław Wasylów
 • Pani Carinne Zema
 • Pani Dorota Ziembicka
 • Pani Katarzyna Zienowicz

dziękujemy

 W 2011 roku 1 % podatku dochodowego na statutową działalność Stowarzyszenia przekazali:

 • Państwo Małgorzata i Janusz Borowscy
 • Pan Paweł Czekała
 • Pan Zdzisław Czymbor
 • Pani Barbara Dziewięcka
 • Pan Łukasz Dziewięcki
 • Pan Janusz Gembiak
 • Państwo Maria i Jan Gidzińscy
 • Pan Maciej Gidziński
 • Pan Andrzej Glinka
 • Pan Sławomir Hryniewicz
 • Pan Kazimierz Ilnicki
 • Pan Włodzimierz Ilnicki
 • Państwo Ewa i Dariusz Kamińscy
 • Pani Elżbieta Koluśniewska
 • Pani Scholastyka Kuczkowska
 • Pan Artur Kuczkowski
 • Pan Wacław Kuczkowski
 • Pan Marcin Makuch
 • Państwo Bogumiła i Jan Mankiewiczowie
 • Państwo Danuta i Waldemar Michalakowie
 • Państwo Krystyna i Adam Nastulowie
 • Pan Aleksander Nowak
 • Państwo Iwona i Christopher Nowiccy
 • Pani Jolanta Phan
 • Pani Barbara Pietruszka
 • Pan Przemysław Płatek
 • Pan Marek Płoch
 • Pani Beata Podmokła
 • Pan Robert Rewaj
 • Państwo Elżbieta i Kazimierz Sommerfeldowie
 • Państwo Marzenia i Piotr Stokłosowie
 • Państwo Teresa i Andrzej Stoleccy
 • Pan Jan Stuleblak
 • Państwo Zofia i Marian Stuleblakowie
 • Państwo Teresa i Mieczysław Szarkowie
 • Pani Urszula Szkarpij
 • Pani Elżbieta Wojtyłowicz - Nowak
 • Pani Corinne Zema 
 • Pani Dorota Ziembicka

dziękujemy

 W 2010 roku na konto Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego przekazali:

 • Pan Maciej Białowąs,
 • Pani Wiesława Białowąs
 • Państwo Zbigniew i Magdalena Czwojda,
 • Pani Barbara Dec,
 • Państwo Grażyna i Ryszard Dudziec,
 • Pani Krystyna Falewicz,
 • Pani Danuta Fiedorowicz,
 • Pani Magdalena Garbacz,
 • Państwo Izabela i Krzysztof Gawronowie,
 • Państwo Maria i Antoni Gawronowie,
 • Pan Janusz Gembiak,
 • Pani Anna Gęsicka,
 • Pani Helena Hanc,
 • Pan Kazimierz Ilnicki,
 • Pan Włodzimierz Ilnicki,
 • Pani Iwona Jansen,
 • Państwo Małgorzata i Łukasz Kapelańczuk,
 • Pan Janusz Kowalczyk,
 • Pani Barbara Kowalska,
 • Pani Teresa Krasnowska - Szczepaniak,
 • Pani Anna Kraśnikiewicz,
 • Pan Krzysztof Krawczyk,
 • Pani Scholastyka Kuczkowska,
 • Pani Lena Lebied,
 • Pani Danuta Michalak,
 • Pan Tomasz Ostrowski,
 • Państwo Ewa i Mariusz Piotrowscy,
 • Pan Jan Piórkowski,
 • Pan Adam Prządka,
 • Pani Marlena Prządka,
 • Pan Jan Puchacz,
 • Pani Katarzyna Rumińska,
 • Pani Halina Sawicka - Michoń,
 • Pani Marzena i Piotr Stokłosowie,
 • Pan Jan Stuleblak,
 • Pani Katarzyna Stuleblak,
 • Państwo Zofia i Marian Stuleblak,
 • Państwo Teresa i Mieczysław Szarkowie,
 • Pan Piotr Szczepaniak,
 • Państwo Irena i Aleksander Szydełko,
 • Państwo Maria i Sławomir Szydełko,
 • Państwo Jana i Edmund Szymałowie,
 • Państwo Małgorzata i Piotr Szymałowie,
 • Pani Corinne Zema,
 • Państwo Agnieszka i Mirosław Żakowie,
 • Państwo Helena i Kazimierz Żakowie,
 • oraz wiele innych osób, nie wskazani z imienia i nazwiska

Dziękujemy Państwu za przekazane 1% podatku na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.


W 2009 roku przekazali 1% podatku dochodowego na działalność Stowarzyszenia podatnicy, którzy rozliczali się w:

 • Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu przy ulicy Klimasa, Fabryczna, Krzyki, Stare Miasto, Śródmieście, Psie Pole,
 • Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu,
 • Urzędzie Skarbowym Warszawa Praga,
 • Urzędzie Skarbowym w Brzegu,
 • Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej,
 • Urzędzie Skarbowym w Świdnicy,
 • Urzędzie Skarbowym w Poznaniu,
 • Urzędzie Skarbowym w Strzelinie
 • Urzędzie Skarbowym w Jaworze,
 • Urzędzie Skarbowym w Wołowie,
 • Urzędzie Skarbowym w Oławie,
 • Urzędzie Skarbowym w Lubaniu,
 • Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy,
 • Urzędzie Skarbowym w Żaganiu,
 • Urzędzie Skarbowym Lubinie,
 • Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze.

W 2008 roku na konto Stowarzyszenia przekazali 1 % podatku dochodowego podatnicy, którzy rozliczali się w:

 • I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,
 • Urzędzie Skarbowym w Strzelinie,
 • Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu,
 • Urzędzie Skarbowym w Starachowicach,
 • Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich,
 • Urzędzie Skarbowym w Mońkach,
 • Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy,
 • Urzędzie Skarbowym w Warszawie - Praga,
 • Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej,
 • Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu - Fabrycznej,
 • Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu - Psie Pole,
 • Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy.


W 2007 roku 1 % podatku dochodowego na statutową działalność Stowarzyszenia przekazali:

 • Firma BOSTO Kąty s. j. M. i J. Borowscy,
 • Pan Mieczysław Korkuś - KOMEX Firma Handlowa,
 • Pani Anna Gruszkowska,
 • Pani Danuta Bącler,
 • Pani Maria Szydełko,
 • Pani Jolanta Pater,
 • Państwo Wiesława i Władysław Dudziec,
 • Pani Beata Podmokła,
 • Pani Krystyna Nastula,
 • Pani Elżbieta Elbas - Sadowska,
 • Pan Marcin Bernard,
 • Pani Małgorzata Klimczak,
 • Państwo Małgorzata i Piotr Szymała,
 • Pan Edmund Szymała,
 • Państwo Elżbieta i Grzegorz Cymerman,
 • Pan Jerzy Czapor,
 • Pani Lena Plaminiak,
 • Państwo Grażyna i Ryszard Dudziec,
 • Pan Marek Raczkowski,
 • Państwo Helena i Kazimierz Żakowie,
 • Państwo Agnieszka i Mirosław Żakowie,
 • Pan J. Kryk,
 • Pan Michał Kozłowski,
 • Państwo Elżbieta i Włodzimierz Dolatowscy,
 • Pani Ewa Krajewska,
 • Państwo Helena i Tadeusz Hancowie,
 • Państwo Izabela i Krzysztof Gawronowie,
 • Pani Elżbieta Dobosz,
 • Pani Elżbieta Zielak,
 • Pan Jan Stuleblak,
 • Państwo Zofia i Marian Stuleblakowie,
 • Pastwo Maria i Antoni Gawronowie,
 • Pan Piotr Mazurek,
 • Pan Andrzej Motyka,
 • Pani Maria Motyka,
 • Państwo Marta i Grzegorz Bącler,
 • Pani Renata Piróg,
 • Państwo Ewa i Mariusz Piotrowscy,
 • Pan Ryszard Danch,
 • Pani Elżbieta Sommerfeld.